top of page

Disclaimer

Intellectuele eigendom
Alle (intellectuele eigendom) rechten op de inhoud van de diensten en websites van Odin Grafisch ontwerp, waaronder op de teksten, beelden en video's berusten bij odin Grafisch ontwerp.
Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van odin Grafisch ontwerp informatie van een site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken.

De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door Odin Grafisch ontwerp zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Odin Grafisch ontwerp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.
Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Odin Grafisch ontwerp. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed is, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze websites zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend.Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
Er zullen links naar andere websites op de Odin Grafisch ontwerp website worden vermeld die totaal onafhankelijk opereren van Odin Grafisch ontwerp.  Odin Grafisch ontwerp heeft geen zeggenschap en/of invloed op de inhoud van deze sites. We faciliteren enkel links naar andere websites ter informatie.Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Policy hebben en wij adviseren die goed door te lezen bij het openen van deze websites. Odin Grafisch ontwerp is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. 
bottom of page