top of page

Huisstijl

Als organisatie wil je een zo goed mogelijke indruk maken bij je doelgroep(en). Het moet passen bij het imago. Een huisstijl zorgt voor onderscheiding van concurrenten en een goede uitstraling is daarbij van belang. Het is het gezicht van het bedrijf dat de identiteit uitstraalt.
 
De visuele identiteit is meer dan alleen een logo. Andere elementen zijn de pay-off, het kleurgebruik, typografie, lay-out, fotografie, video en geluid.
Wat moet een huisstijl uitdragen, wie zijn we, wat is het imago? Dat soort vragen moeten eerst beantwoord worden voordat er aan een ontwerp gewerkt kan worden.

Wanneer het ontwerp is afgerond kan de visuele identiteit worden doorvertaald naar middelen, zoals drukwerk, verpakkingen, bewegwijzering en digitale media.

1. strategie
Wie zijn we?
Voordat je aan de slag gaat met het ontwerp is het van belang om stil te staan bij wat de huisstijl moet uitdragen. Tijdens dit proces wordt ingegaan op de identiteit van de organisatie.  Naast de identiteit is het ook belangrijk om te weten welk beeld consumenten van je organisatie hebben: het imago. Door middel van onderzoek kun je er achter komen hoe doelgroepen over de organisatie denken.

2. Ontwerp
De visuele weergave. Wanneer de strategie bekend is, kan het ontwerpproces beginnen. In deze fase dient  rekening te worden gehouden met verschillende factoren, zoals kleurgebruik, typografie, lay-out, het logo en de pay-off.

3. Implementatie
De lancering. Wanneer het ontwerp is afgerond kan de visuele identiteit worden doorvertaald naar middelen, zoals drukwerk, verpakkingen, bewegwijzering en digitale media. Om te zorgen voor samenhang tussen de verschillende middelen, is het van belang om de huisstijl in één keer door te voeren. Zo blijft de visuele uitstraling van de organisatie op één lijn.

4. Management
Draagvlak creëren. Na de implementatiefase begint het echte werk pas: medewerkers dienen op de hoogte te zijn. Doordat informatie over de verandering en het gebruik van de nieuwe huisstijl wordt gedeeld, wordt draagvlak gecreëerd waardoor medewerkers de nieuwe visuele identiteit van de organisatie omarmen.

5. Evaluatie
Past de huisstijl bij onze huidige identiteit? Een regelmatige evaluatie of de huisstijl nog goed past bij de huidige identiteit en het imago van de organisatie is belangrijk. Zo blijf je als organisatie meegroeien en kan het meeste effect uit de visuele identiteit worden gehaald.

6. Geniet
Het grote genieten begint. 

bottom of page